home

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการปรับปรุงหลัก กม.

เมื่อวันที่ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง เข้าดำเนินการทำความสะอาด / ทาสีหลัก กม.  บนเส้นทางสาย ตง.๑๐๑๖ 

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการปรับปรุงจุดเสี่ยง

เมื่อวันที่ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง เข้าดำเนินการตัดหญ้า/ต้นไม้ไม่ให้บดบังแนวการมองเห็นในทางโค้ง บนเส้นทางสาย ตง. ๔๐๓๐ 

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร

เมื่อวันที่ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง เข้าดำเนินการติดตั้งป้ายจราจร บนเส้นทางสาย ตง.๕๐๓๖ 

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการทำความสะอาดช่องระบายน้ำ

เมื่อวันที่ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง เข้าดำเนินการทำความสะอาดช่องระบายน้ำ บนเส้นทางสาย ตง.๓๐๓๘ 

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการซ่อมผิวจราจร

เมืี่อวันที่ ( ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ) หมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง ดำเนินการซ่อมผิวจราจรที่ชำรุดเสียหายบนเส้นทางสาย ตง.๑๐๓๗ 

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 08:30

ข่าวทั้งหมด
แขวงทางหลวงชนบทตรัง จัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น " ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน กับ ทช."

วันนี้ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเจษฎา วินสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง เป็นประธานจัดโครงการรักษ์ทาง - รักถิ่น " ขับขี่ปลอดภัย ร่วมสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัยทางถนน กับ ทช." 

วันที่ : 08 มิ.ย. 2561 15:22

ข่าวทั้งหมด
ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ : 27 เม.ย. 2560 08:45

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 04 เม.ย. 2560 15:45

ประกาศเจตจำนงสุจริต

วันที่ : 29 มี.ค. 2560 10:15

เรื่อง...นโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 29 มี.ค. 2560 10:00

logo
ประกาศ เรื่อง ให้ใช้ข้อตกลงระดับการให้บริการ กระบวนงานบำรุงทาง (การบำรุงรักษาทางตามข้อร้องเรียน)

วันที่ : 09 มิ.ย. 2558 17:00

logo
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน ตำแหน่ง นายช่างโยธา และ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

วันที่ : 22 พ.ค. 2558 09:30

logo
นโยบาย 11 ประการ ของ อทช.

วันที่ : 14 พ.ค. 2558 13:45

logo
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทตรัง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ และตำแหน่ง นายช่างโยธา

วันที่ : 24 เม.ย. 2558 09:30

logo
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 16:15

logo
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ

วันที่ : 20 เม.ย. 2558 16:15

ข่าวทั้งหมด

หน้า

 

 

 

 

home